Anevrizma aorte

Šest milijonov ljudi v razvitem svetu živi z anevrizmo aorte, vsako leto je ugotovljeno 750.000 novih primerov.

Bolniki običajno nimajo simptomov, ko so le-ti diagnosticirani, je potrebno opraviti zapleten kirurški poseg. O endovaskularnem zdravljenju anevrizme aorte je bilo prvič objavljeno leta 1991 (Parodi et al.) in ponuja manj invazivno možnost zdravljenja.

Nezdravljene anevrizme aorte ponavadi postanejo večje, lahko počijo in povzročijo takojšno smrt v do 75% primerov.

Trenutno endovaskularni pristop zdravljenja anevrizme aorte temelji na uporabi prekritih (ang. covered) opornic, ki mehanično zaprejo anevrizmo tako, da jo izključijo iz krvnega obtoka.

Kljub večkratnim izboljšavam na področju prekritih žilnih opornic oz. stent-graftov, v zadnjih letih, so še vedno zajetni, težko uporabni, nagnjeni so k puščanju, ter posledično povečujejo pritisk na steno anevrizme.

Z ustvarjanjem aktivne ovire, ki temelji na zakonih hemodinamike in je posledica Cardiatisove 3D večplastne tehnologije, povzroča mehansko zaporo večplastne opornice in uvaja nov model pri zdravljenju anevrizme aorte.

Cardiatisova žilna opornica s svojo 3D prostorsko geometrijsko zasnovo spremeni pretok v aorti, tako da zmanjšuje pritisk v anevrizmi in povzroči kolaps anevrizmatske vreče, hkrati pa ohranja vse kolaterale.

Cardiatisova večplastna žilna opornica je nizkega profila, enostavna za uporabo, njeni hemodinamični učinki so bili potrjeni v predkličnih in kliničnih študijah.